Home LIFE VIEW Ξεκίνησαν οι εγγραφές για την Α’ Δημοτικού | Δείτε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για την Α’ Δημοτικού | Δείτε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται

by Businessmum.gr

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή προκειμένου να κάνετε εγγραφή παιδιών που για πρώτη φορά θα φοιτήσουν σε δημόσιο νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι ήδη εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα.

Οι αιτήσεις εγγραφής για τη χρονιά 2024-25 γίνονται από 1 μέχρι 20 Μαρτίου 2024.
Σημειώνεται ότι για την επιλογή των εγγραφών δεν τηρείται σειρά προτεραιότητας και δε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της υποβολής αίτησης.

Ξεκινήστε εδώ

Πριν ξεκινήσετε θα χρειαστείτε

  • τους κωδικούς πρόσβασης στο GOV.GR (TAXISnet)
  • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου
  • αποδεικτικό διεύθυνσης

Προϋπόθεση

  • Τη διαδικασία εγγραφής μπορεί να την πραγματοποιήσει μόνο ο γονέας/κηδεμόνας κάθε παιδιού.

Δικαιολογητικά

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘΑ

β. Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ (Α.Δ.Υ.Μ.).

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας. Συνιστάται, οι Διευθυντές/τριες – Προϊστάμενοι/ες των Σχολικών Μονάδων, όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι αιτήσεις εγγραφής να υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο σχολείο που ανήκουν οι μαθητές/τριες σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

1. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την εγγραφή του/της στο Δημοτικό. Η Βεβαίωση Φοίτησης δύναται να εκδίδεται και ηλεκτρονικά μέσω της ΕΨΠ (gov.gr) (KYA με αρ. 520/2024 (ΦΕΚ 658 Β’)).

2. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο Nηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (14 Ιουνίου 2024) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του/της μαθητή/τριας.

3. Στις περιπτώσεις που ο/η μαθητής/τρια θα συνεχίσει τη φοίτησή του σε σχολείο του εξωτερικού και η αποστολή του Πιστοποιητικού Φοίτησης καθίσταται δύσκολη ή αδύνατη, το Πιστοποιητικό παραδίδεται 4 στο γονέα ή στον κηδεμόνα, ο οποίος υπογράφει βεβαίωση παραλαβής.

4. Νήπια τα οποία δεν έχουν εγγραφεί και φοιτήσει στο Νηπιαγωγείο και την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των έξι (6) ετών, εγγράφονται στο Δημοτικό με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ ή του οικείου Συμβούλου Eκπαίδευσης Νηπιαγωγών, διαφορετικά εγγράφονται στο νηπιαγωγείο, (παρ. 1β του άρθρου 204 του Ν. 4610/2019 (Α΄70)). Παιδιά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), εγγράφονται υποχρεωτικά στο Δημοτικό.

5. Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, οι γονείς/κηδεμόνες του νηπίου υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον/την οικείο/α Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο/Η Διευθυντής/τρια Εκπαίδευσης, αφού εξετάσειτην εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του/της μαθητή/τριας και σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις της περιπτ. 26, της παρ.4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (Α’ 87).

6. Στις περιπτώσεις που οι μαθητές/τριες εγγράφονται σε δημοτικό σχολείο εκτός της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου ή σε ιδιωτικό σχολείο, ο/η Διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας εγγραφής οφείλει να αναζητά το Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπίων από το Νηπιαγωγείο αποφοίτησης με βάση τη βεβαίωση φοίτησης.

 

 

Καλώς ήλθατε 👋

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε εκπληκτικό περιεχόμενο στα εισερχόμενά σας, κάθε εβδομάδα.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Related Posts