Home LIFE VIEW Πώς μία Ψυχολόγος-Εγκληματολόγος συμβάλλει στη Διαχείριση του HR;

Πώς μία Ψυχολόγος-Εγκληματολόγος συμβάλλει στη Διαχείριση του HR;

«Μα πώς είσαι Ψυχολόγος, κάνεις Μεταπτυχιακό στην Εγκληματολογία και θέλεις να εργαστείς και ως Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού (Hr Coordinator);» , «Έχεις δουλέψει ως Hr; Και οι σπουδές σου που είναι πάνω στην Ψυχολογία και την Εγκληματολογία;», «Καλά ε!! Super cool που είσαι Ψυχολόγος-Εγκληματολόγος;!» είναι κάποιες από τις ερωτήσεις που μπορεί να μου κάνει κάποιος ακούγοντας τις σπουδές μου και τον “εκπαιδευτικό μου δρόμο”. Και όμως, μπορώ και είναι εφικτό! Αρχικά, είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κάποιος να κατανοήσει και να ξεχωρίσει τους τρεις αυτούς κλάδους, ώστε μετά να είναι σε θέση να καταλάβει πώς οι τρεις αυτές ειδικότητες μπορούν να συνδυασθούν.

Η Ψυχολογία ασχολείται με τη συνείδηση, τη συμπεριφορά, την αντίληψη σε σχέση με το νου, τη νόηση, τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις σε σχέση με τις νοητικές διεργασίες αλλά και τις ατομικές διαφορές. Ακόμη, ασχολείται με την εφαρμογή των διαφορετικών ψυχολογικών προσεγγίσεων σε πρακτικά προβλήματα των διάφορων κοινωνικών οργανώσεων. Η Ψυχολογία έχει αρκετούς κλάδους όπως είναι η ψυχολογία της υγείας, του καταναλωτή, του παιδιού, της εργασίας ακόμη και του προσωπικού. Όσον αφορά την Ψυχολογία της εργασίας, είναι ένας όρος που περιλαμβάνει την ψυχολογία της απασχόλησης, την οργανωτική ψυχολογία καθώς και τον σχεδιασμό αξιοποίησης του ανθρώπινου παράγοντα. Σχετικά με τη ψυχολογία του προσωπικού, είναι ένας κλάδος που σχετίζεται με την επιλογή, την τοποθέτηση, την εποπτεία, τη τήρηση των δεοντολογικών κανόνων, την αξιολόγηση, τη συμβουλευτική, την προσαρμογή καθώς και με την προαγωγή των ατόμων που απασχολούνται σε έναν Οργανισμό, Φορέα ή Εταιρεία.

Από την άλλη, η Εγκληματολογία είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα επιστήμη με μεγάλη ευθύνη καθώς είναι αυτή που μελετά τη φύση ενός εγκλήματος ή μιας παράβασης, τις ρίζες του ανθρώπινου πλάσματος και του κοινού βίου αλλά και τις μορφές εκδήλωσης μιας παραβατικής/εγκληματικής συμπεριφοράς. Ακόμη, είναι εκείνη που μελετά τους πρωταγωνιστές ενός εγκλήματος (εγκληματία και θύμα) αλλά και τα μέτρα καταπολέμησης αυτού. Η επιστήμη της Εγκληματολογίας συνδέεται με την επιστήμη της Ψυχολογίας, καθώς η Εγκληματολογική ψυχολογία είναι το πεδίο της ψυχολογίας μέσω του οποίου εξετάζονται οι παραβατικές/εγκληματικές συμπεριφορές. Ένας ψυχολόγος, όπου ασχολείται με αυτό το πεδίο, προσπαθεί να κατανοήσει και να ερμηνεύσει συμπεριφορές, σκέψεις, συναισθήματα εκείνων των ατόμων που έχουν διαπράξει ή προσπαθούν να διαπράξουν ένα αδίκημα/έγκλημα. Η εγκληματολογική ψυχολογία ασχολείται με τις ψυχολογικές διαστάσεις κατά την διάρκεια της εγκληματικής «καριέρας» αλλά και με την ύπαρξη κάποια πιθανής ψυχικής διαταραχής σε σχέση με την συμπεριφορά.

Από την άλλη,  το να είσαι Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού (Hr Coordinator) θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές και καθοριστικές θέσεις σε μία Εταιρεία, καθώς είναι αρκετά τα καθήκοντα που καλείται να εκτελέσει. Η επιλογή, η πρόσληψη, η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι λίγα μόνο από τα καθήκοντα για τα οποία είναι Υπεύθυνο το HR σε Ιδιωτικό και Δημόσιο Φορέα. Αρκετές είναι οι φορές που τα καθήκοντα αυτά κατευθύνονται συνήθως από επαγγελματίες της ψυχολογίας, καθώς είναι εκείνοι που κατανοούν τις διανοητικές διαδικασίες, όπως τα κίνητρα, τις προσωπικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, τις ανάγκες του καθενός ξεχωριστά, παράγοντες που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου.

Ωστόσο, εντυπωσιακό δε είναι ότι, αρκετές είναι οι Εταιρείες που επιλέγουν να συμπεριλάβουν και έναν Εγκληματολόγο σε αυτό τον τομέα, του HR, καθώς οι γνώσεις που ο ίδιος διαθέτει σχετικά με το εγκληματικό φαινόμενο είναι αρκετά χρήσιμες.

Τι κάνει, λοιπόν, ένας εγκληματολόγος στο HR;

Έργο του εγκληματολόγου στο κομμάτι του HR, ως Υπεύθυνος των εργαζομένων, είναι να αναλύσει, να μελετήσει και να ποσοτικοποιήσει τυχόν παραβατικές συμπεριφορές, παρεμβαίνοντας σε αντικοινωνικές συμπεριφορές, εκείνων που παραβιάζουν τις κοινωνικές νόρμες και το κοινό αγαθό, χρησιμοποιώντας την επιστημονική μέθοδο. Ένας εγκληματολόγος μπορεί:

 • Nα προσδιορίσει γιατί το εκάστοτε άτομο ή μία ομάδα παραβαίνει κανόνες και νόμους, γιατί η ιδέα μιας τιμωρίας δεν το αποτρέπει ή τι ήταν αυτό που τον ώθησε στο να διαπράξει το εκάστοτε αδίκημα
 • Να περιορίσει τυχόν εγκληματικές ευκαιρίες ενός ατόμου
 • Να αξιολογήσει πιθανές συμπεριφορές κινδύνου και να προλαμβάνει την πρόληψή τους σε πιθανό μεταγενέστερο έγκλημα
 • Να ποσοτικοποιεί αντικοινωνικές τάσεις μιας ομάδας

Μα πώς μπορεί ένας εγκληματολόγος να παρέμβει και να εργαστεί στο HR;

Μέσα στα τμήματα των Ανθρώπινων πόρων, ένας εγκληματολόγος μπορεί να παρεμβαίνει στις ακόλουθες διαδικασίες:

 • Στην επιλογή και εκπαίδευση του προσωπικού
 • Στην έρευνα του προσωπικού
 • Στην επεξεργασία των απολύσεων
 • Στην εφαρμογή ψυχομετρικών δομών
 • Σε τυχόν εργατικές συγκρούσεις
 • Στον προσδιορισμό παραγόντων εγκληματικής/παραβατικής συμπεριφοράς

Σε ποιους τομείς του HR μπορεί να παρέμβει ένας εγκληματολόγος;

 • Σε θέματα απασχόλησης, καθώς περιλαμβάνει δραστηριότητες που έχουν σχέση με το εργατικό δυναμικό και την εκπαίδευση αυτού.
 • Σε θέματα ενίσχυσης εργασιακών σχέσεων, όπου στόχος είναι η επίλυση προβλημάτων εργασίας και ελαχιστοποίησης τυχόν τριβής μεταξύ των εργαζομένων, προωθώντας ένα πιο ευχάριστο και υγιές κλίμα/εργασιακό περιβάλλον.
 • Σε θέματα διαχείρισης προσωπικού, όπου πρόκειται για τη διαχείριση των ανθρώπινων περιουσιακών στοιχείων της εκάστοτε εταιρείας με έναν αρκετά αποτελεσματικό τρόπο.

Ως Ψυχολόγος και εν δυνάμει Εγκληματολόγος, λοιπόν, με πιστοποίηση και επαγγελματική εμπειρία στο HR, ως Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού, θεωρώ πολύτιμες όλες τις γνώσεις που έχω λάβει έως τώρα και που συνεχίζω να λαμβάνω. Η συνεχόμενη εκπαίδευσή μου και στους τρεις αυτούς τομείς με κάνει να εξελίσσομαι, έχοντας τη δυνατότητα να μπορώ να τα συνδυάσω, όπου αυτό χρειαστεί ή θεωρηθεί αναγκαίο. Η κοινή σχέση που έχουν αυτά τα τρία αντικείμενα, μπορεί να θεωρηθεί ικανή να αυξήσει τις επιδόσεις μιας εταιρείας. Είναι ένα «τρίγωνο», θα λέγαμε, με μία αμοιβαία σύνδεση μεταξύ τους και με την αλληλεξάρτηση να είναι εμφανή. Μέσω των τριών αυτών ειδικοτήτων μου έχω τη δυνατότητα να κατανοήσω σε βάθος τις δεξιότητες, τις ικανότητες, τα κίνητρα, τα ελαττώματα, τις ανάγκες των εργαζομένων, πιθανά σημάδια παραβατικής/εγκληματικής συμπεριφοράς αλλά και να συμβάλω σε τυχόν άμεσες, έμμεσες ή μελλοντικές συγκρούσεις.

Οπότε, ναι !! Είναι εφικτό να συνδεθούν και να συνυπάρξουν και οι τρεις ειδικότητες.

Ψυχολόγος – Εγκληματολόγος – Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού!

Όταν αγαπάς αυτό που κάνεις και έχεις “πάθος” για αυτό, μόνο τότε μπορείς να εξελιχθείς!

 

Καλώς ήλθατε 👋

Εγγραφείτε για να λαμβάνετε εκπληκτικό περιεχόμενο στα εισερχόμενά σας, κάθε εβδομάδα.

We don’t spam! Read our privacy policy for more info.

Related Posts